Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
11.01.2009
18:00 Žilina
Poznanie hriechu v pokání
Žalm 51,1-7

autoštart
- súbor mp3


Z vyučujúcich kníh

Obrátenie » Pokánie » Pokánie

Králi a sudcovia » Králi » Dávid