Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
01.03.2009
18:00 Žilina
Prijatie modlitby
Luk 18,9-14


autoštart
- súbor mp3


Podobenstvá > Farizej a publikán

Osobné stíšenia » Modlitba » Prijateľná

Podobenstvá Pána Ježiša » Cestou do Jeruzalema » O farizejovi a publikánovi