Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Pondelok
24.07.2006
18:00 Žilina
Dôvod listu - Falošné evanjelium
Galatským 1,6-9

autoštart
- súbor mp3
- súbor jpg tabuľa


List Galatským

Volania k Izraelu v SZ » Epištoly » Galatským