Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
19.04.2009
09:30 Žilina
Učeníci na svete-soľ a svetlo
Mat 5,13-16

autoštart
- súbor mp3


Kázeň na vrchu

Podobenstvá Pána Ježiša » V Galileji na vrchu » O soli a svetle