Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
26.07.2009
18:00 Žilina
Boh, ktorý nás nenecháva bez svedectva
Sk 14,17

autoštart
- súbor mp3


Novozmluvné udalosti > Kázeň Lystre

Kázne v knihe Skutkov » V Lystre »