Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
28.05.2006
18:00 Bratislava
Prečo Ježiš odopiera dať spasenie tým čo Ho o to prosia
Ján 4,1-42

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána