Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
27.09.2009
09:30 Žilina
Nepokrytecká modlitba v pravom náboženstve
Mat 6,5-15

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 100
Vítam Ťa cele, Spasiteľ môj Pán
Zj 4,8-11&5,6-10
Kiež dobrý Pastier náš, svoj ľud smieš počuť
Mat 6,5-15
KÁZEŇ
Modlitbu hovorím, či sa ale modlím?
POŽEHNANIE

Kázeň na vrchu

Osobné stíšenia » Modlitba »