Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
11.10.2009
09:30 Žilina
Volanie do Božej školy modlitby
Mat 6,9a

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 5
Čo si učinil, Ježišu premilý
Luk 11,1-13
Mat 6,5-15
KÁZEŇ
Nauč ma, Pane môj, veriť, prosiť
POŽEHNANIE

Kázeň na vrchu

Modlitba Pánova

Osobné stíšenia » Modlitba »