Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
11.06.2006
15:00 Bratislava
Ježiš prišiel ľudí zachrániť
Ján 8,1-12

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána

Rozhovory Pána Ježiša s ľuďmi » Žena pristihutá pri cudzoložstve »