Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Deň Pánov
15.11.2009
18:00 Žilina
Rast Božieho kráľovstva
Mat 13,31-32

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Nauč ma, Pane môj veriť, prosiť
Žije môj vykupiteľ
Mat 13,31-32

Podobenstvá > Horčičné zrno

Podobenstvá Pána Ježiša » V Galileji pri mori » O horčičnom zrnku