Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
13.12.2009
18:00 Žilina
Zápas o spoznanie neočakavaného Božieho milosrdenstva
Sud 10,16b

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Sud 10,6-16
Môj Spasiteľ, hľa krvácal
KÁZEŇ
Taký, hľa som, ja nič nemám

Starozmluvné udalosti

Volania k Izraelu v SZ » »