Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
17.01.2010
09:30 Žilina
Nech príde Tvoje kráľovstvo
Mat 6,10a

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 45
Zostup k nám, všemocný Kráľ
Dan 2,30-48
Luk 19,11-27
Mat 6,9-13
KÁZEŇ
Raduj sa Pán je Kráľ
Zja 1,4-6

Kázeň na vrchu

Modlitba Pánova

Osobné stíšenia » Modlitba » Obsah