Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
17.01.2010
18:00 Bratislava
Boží súd nad formalistami a pokrytcami v Božom ľude
Žalm 50

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 50
KÁZEŇ
Ef 6,23-24

Z vyučujúcich kníh

Posledné veci » Posledný súd »