Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
07.05.2006
18:00 Žilina
Ajhľa, Baránok Boží
Ján 1,29


Evanjelium podľa Jána