Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
10.01.2010
09:30 Žilina
Posväť sa meno Tvoje
Mat 6,9d

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 99
3M 24,10-16
Celý život chcem spievat Tebe, Pane
Rim 2,17-29
Mat 6,8-13
KÁZEŇ
Uprostred búrok vo svete
Hebr 13,20-21

Kázeň na vrchu

Modlitba Pánova

Osobné stíšenia » Modlitba » Obsah