Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
10.01.2010
18:00 Žilina
Nájdenie najväčších odpovedí u Krista
1Kral 10,2-4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
1Kral 10,2-4
KÁZEŇ
1Kor 16,23

Starozmluvné udalosti

Kresťanove milosti » Cnosti » Múdrosť

Králi a sudcovia » Králi » Šalamún