Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
24.01.2010
09:30 Žilina
Nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa
Mat 6,10b

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 110
Sk 9,1-16
Mat 21,28-32
Mat 6,10b
KÁZEŇ
Vezmi, Pane, život môj
Žid 13,20-21&25

Kázeň na vrchu

Modlitba Pánova

Osobné stíšenia » Modlitba » Obsah