Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
07.02.2010
18:00 Žilina
Prekonanie pochybností prijať evanjelium
Luk 1,4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Prv vyslieval som meno Boha
Sk 28,21
Ježiš, to meno nad všetky mená je
Luk 1,1-4
KÁZEŇ
Ja neviem, prečo práve mne Boh
2Tim 4,18&22

Stretnutia s Ježišom > Teofilos

Postavy v NZ » Teofilos »