Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
14.05.2006
18:00 Žilina
Lebo Boh miloval svet
Ján 3,16


Evanjelium podľa Jána