Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
14.02.2010
18:00 Žilina
Žialenie za Hospodinom a nájdenie Ho
1Sam 7,2b

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Všetci, čo skladajú svoju nádej
1Sam 7,2b
Ježiš, spása, mojej duše
KÁZEŇ
Až dokedy, môj Boh, budeš
Fil 4,19-20
Môžu prejsť dlhé roky, keď žialime za Hospodinom, a predsa sa nikde nehýbeme. Cítime narastajúci útlak od našich nepriateľov, ale Boh stále mlčí. Ako uniknúť z tohto stavu? Text prináša neuveriteľne podrobné a praktické kroky, ako sa pohnúť vpred od žialenia za Hospodinom ku skutočnému nájdeniu Ho, k plnému spoločenstvu s Ním, až do bodu, keď spoznáme, že On je s nami a bojuje za nás. Udalosti učia tak potrebné lekcie o charaktere pravého obrátenia, nutnosti Kristovej obete zmierenia ako kľúču okamžitému získaniu Božej náklonnosti pre hriešnika a našej blaženosti, keď Boh je skutočne s nami.
Starozmluvné udalosti

Volania k Izraelu v SZ » »