Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
21.02.2010
18:00 Žilina
Duchovná cesta k Pánovi
Sk 8,26-39

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Sk 8,26-39
Ó, uč ma čo to je
KÁZEŇ
1Tim 1,15&17
Etiópsky minister financií prešiel niekoľko tisíc km aby podstúpil cestu, ktorá sa stala jeho duchovnou cestou ku Kristovi. Bohatstvo, kultúra, vzdelaníe a postavenie, nedávalo odpoveď jeho vyprahnutej duši. Hľadanie pravej odpovede ho doviedlo do kontaktu so židovskou komunitou, na návštevu Jeruzalema, k zakúpeniu Písma, a napokon k pokorenému počúvaniu Filipa ako vysvetľuje samé jadro evanjelia a zvestuje Krista. Porozumenie evanjelia a zjednoteniu sa s Ním vierou, bolo nádherne vyznané v krste s následnou radosťou. Obrovské lekcie povzbudzujú k vydaniu sa na duchovnú cestu hľadať a nájsť Pána za každú cenu, uprednostniť to pred všetko ostatné, porozumieť evanjelium a zjednotiť sa vierou s Kristom a vyznať túto vieru v krste, a následne sa radovať... Rovnako lekcie o Božom načasovanom konaní pre nás keď ho takto hľadáme.
Novozmluvné udalosti > Etiopský eunuch

Postavy v NZ » Etiópsky eunuch » Obrátenie