Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
21.05.2006
18:00 Žilina
Nikodém
Ján 3,1-21


Evanjelium podľa Jána

Rozhovory Pána Ježiša s ľuďmi » Nikodém »