Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
25.06.2006
18:00 Žilina
Ján 1,1-18
Ján 1,1-18

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána