Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
07.04.2010
19:30 Žilina
Duchovné dary - Apoštol (2) - Rozlišovanie apoštolov 1
Zj 2,1-2

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
VYUČOVANIE
Veľká potreba cirkvi rozlišovať pravých apoštolov ukázaná v prípade zboru v Efeze (Zjavenie 2) a Korintu (2 Kor 10).

(3) Znaky apoštolov
Nutné znaky:
(A) Videl vzkrieseného Krista
(B) Bol vyslaný Kristom (nie cez človeka)
(C) ...nabudúce...

Doplňujúca otázka: Koľko bolo apoštolov? Čo Matej? Čo Barnabáš?
Cirkev » Duchovné dary » Apoštol