Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
14.04.2010
19:30 Žilina
Duchovné dary - Apoštol (3) - Rozlišovanie apoštolov 2
2Kor 12,1-12

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Vzácne slová, Pán Ježiš riekol
2Kor 12,1-12
VYUČOVANIE
Úvodom:
(a) Akým postupom pôjdeme cez otázku duchovných darov
(a) Otázka počtu apoštolov, otázka

(2) Znaky apoštolov (2.čast)

Nutné znaky:
(A) Videl vzkrieseného Krista svojimi očami
(B) Bol vyslaný priamo Kristom (nie cez človeka)
(C) Sprevádzali ho znamenia apoštolov

Doplňujúce znaky pri apoštoloch (nie sú sami určujúce, nemajú však chýbať kde sú nutné znaky):

(d) Iní praví apoštoli ho rozlišujú ako pravého apoštola
(e) Cirkev ho tak rozlišuje a prijíma
(f) Je známy ako aktívny kazateľ evanjelia
Cirkev » Duchovné dary » Apoštol