Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
24.03.2010
19:30 Žilina
Duchovné dary - Apoštol (1) - Závážnosť otázky a druhy apoštolov
Gal 1,1-2,10

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Gal 1,1-2,10
VYUČOVANIE
Prístup k otázke apoštolstva - plán vyučovaní
(1) Vážnosť otázky
(2) Tri druhy apoštolov v NZ
(3) Znaky apoštolov Kristových (rozlišovanie pravých apoštolov)
(4) Autorita týchto apoštolov
(5) Otázka prítomnosti apoštolov a daru apoštolstva v cirkvi.

(1) Vážnosť otázky apoštolstva
Vážnosť ukázaná na príklade zborov v Galácii.
Ak Pavol nie je apoštol, niet dôvod aby Ho počúvali, ak však je, nepočúvať pravého apoštola znamená hrešiť proti Bohu. Nečudo, že boj o autoritu v cirkvi začína bojom o apoštolstvo. Preto prvá časť listu Galatským je presviedčanie o tom, že Pavol je autentický apoštol...

(2) Tri druhy apoštolov
(a) Pán Ježiš je apoštol (v jedinečnom význame)
(b) Apoštoli Kristovi (dar apoštolov, väčšinové použitie v NZ, nad zbormi)
(c) Apoštoli zborov (dnes pod pojem sa dajú zaradiť napr. misionári, pracujú pod zborom)

V ďalších vyučovaniach v sérii apoštol sa budeme zaoberať výlučne len (b).
Cirkev » Duchovné dary » Apoštol