Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Útorok
18.05.2010
19:30 Žilina
Duchovné dary - Apoštol (5) - Prítomnosť v cirkvi dnes
Ju 17-19

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Poďte, čo Pána ľúbite
Ju 17-19
VYUČOVANIE
Otázka prítomnosti apoštolov v cirkvi dnes
- dnešný apoštolovia nemajú nutné autentické Biblické znaky (viď 3)
- Biblia nepredpokladá pokračovanie apoštolov
- Biblia je uzavretá a dostatočná pre cirkev všetkých čias
- nástupníctvo apoštolov nie je v Biblii učené

Otázka: Ak nemáme dnes apoštolov nie je cirkev ochudobnená?
- Ak Boží plán bol použiť apoštolov pri kladení základov budovy cirkvi, tak nie. Boh vedel najlepšie kedy dať apoštolov a načo, rovnako ako v SZ kedy dať prorokov pre svoje účely a nakoľko.
- Ak cirkev stavia výlučne na položenom apoštolskom základe, tak v skutočnosti čerpá takto dnes z tohto daru. Preto nie je ochudobnená od služby daru, hoci tu nie je dnes prítomný v osobách.
- Práve naopak, cirkev vie na čom stojí a je chránená od falošných apoštolov a iných autorít. Takto jej vládne výlučne Kristus cez uzavreté a dostatočné Písma.

Otázka: Ako odpovedať, ak niekto prehlasuje, že je apoštol?
- spýtať sa ho čo tým myslí? (aký druh apoštolstva má na mysli - vid (2))
- ak myslí na apoštola o akom hovoríme, spýtať sa ho na znaky

Otázka: Dôsledky učenia pre tých, čo prehlasujú že sú tu dnes apoštoli
- potrebujú určiť iné ako Biblické kritéria, aby ich mohli rozlíšiť (keďže nespĺňajú Biblické kritéria)
- musia sa im podriadiť plne vo všetkom učení a plne prijať ich nové zjavenia. Apoštoli nemôžu mať zmixovanú zvesť pravdy a nepravdy. Ich učenie je neomylné.
- musia byť pripravený prijať ich autoritu na úrovni apoštolov z 1.storočia a Písma.
- nedokážu viac udržať doktrínu o Písme a Jeho uzavretosti a dostatočnosti. Môžu k Písmu pridávať.
- potrebujú byť teda ďaleko viac konzistentný vo svojom konaní. V tejto otázke sú najviac konzistentní Mormóni, a potom rímsky katolíci. Oni nie len prehlasujú že veria v prítomnosť apoštolov, ale všetko uvedené vyššie aj snažia konzistentne uskutočňovať.

Záver: Cirkev dnes nemá pravých apoštolov. Učenie, že po prvom storočí nie sú prítomné všetky dary v cirkvi je preto Biblické a rovnako prospešné pre cirkev, nakoľko zodpovedá svedectvu Písma a Božiemu spravovaniu dejín.
Cirkev » Duchovné dary » Apoštol