Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
09.07.2006
15:00 Žilina
Skutočné prijatie Mesiaša
Ján 1,35-52

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána