Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
16.07.2006
15:00 Žilina
Charakter zázrakov a ich význam pre nás
Ján 2,1-12

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána