Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
06.10.2010
17:00 Žilina
Životný beh Jána Krstiteľa
Mk 1,4

autoštart
- súbor mp3
- súbor jpg tabuľa

Priebeh zhromaždenia:
Čítaný text: Luk 1,13-17&76-77;
O vezmi ruky moje
Ján Krstiteľ je nazvaný najväčší z prorokov. On bol predpovedaný Eliáš pripraviť cestu samému Božiemu Synovi. Ako splnil svoju úlohu? Čo sa môžeme z jeho behu naučiť?
(1) Narodenie a príprava Jána Krstiteľa
(2) Uvedenie Pána Ježiša Jánom Krstiteľom
(3) Odchod Jána Krstiteľa a jeho hodnotenie Pánom Ježišom
APLIKÁCIA
(a) Mal Jeho beh zmysel? Kedy náš beh má zmysel?
(b) Čo môžeme mať podobné a čo nie s Jánom Krstiteľom.
(c) Aké služobnícke črty sa môžeme od neho naučiť?
Postavy v NZ » Ján Krstiteľ » Životný beh