Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
23.07.2006
18:00 Žilina
Niektoré znaky pravého náboženstva
Ján 2,13-25

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána