Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
21.11.2010
10:00 Žilina
Deň Pánov pre veriacich v evanjelium
Mk 2,23-3,6

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 122
Gen 2,2-3
Ex 20,8-11
Neh 13,15-22
Či vôbec smiem
Mk 2,23-3,6
Iz 58,13-14
KÁZEŇ
2Kor 13,13
Deň Pánov-Sabat, ako jeden deň v týždni, patrí Pánovi a bol daný všetkým ľuďom od stvorenia. Bol učinený pre najvyššie dobro človeka. Vyslobodzuje od bežných prác a maximalizuje potešenie z oddychu v Bohu a Jeho stvoriteľskom a vykupiteľskom konaní. Spasiteľ, ako Pán soboty, jeho náplň neruší, ale nás vracia k jeho pôvodnému zámeru. Očisťuje ho od legalistických nánosov farizejstva a po svojom vzkriesení maximalizuje jeho požehnania, reflektované dokonca v posunutí na nedeľu. Kázeň z nadhľadu, stručne a prakticky prechádza učenie o dni Pánovom a volá k Jeho žitiu bez legalistických nánosov k získaniu obrovských požehnaní sľúbených Bohom.
Evanjelium podľa Marka

Cirkev » Úctievanie » Deň Pánov