Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
30.07.2006
18:00 Žilina
Aký je môj pohľad na Krista a spasenie
Ján 3,22-36

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána