Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
27.02.2011
09:30 Žilina
Nasledovníci Mesiáša musia trpieť tiež
Mk 8,34-38

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 49
Mk 8:27-38; 2Tim 2:1-13
O Hlava v mukách v žiali
1Kor 4:1-16
KAZEN: Mk 8:34-38
po kazni Emanuel milý
1Pet 5:10-11
Problém pre učeníkov zhruba pol roka pred ukrižovaním nebol porozumieť, že budú s Mesiášom zdieľať slávu a moc. Ale druhým nečakaným zistením, hneď po tom, že sám Mesiáš bude trpieť, bolo, že tí čo sú s ním spojený budú najprv musieť trpieť tiež.
(1) Čo Pán myslí keď hovorí, že máme ho nasledovať zapieraním seba a braním na nás kríža? (v34) - a) čo to neznamená b) nájdenie a vysvetlenie významu c) aplikácia pre nás dnes
(2) Ako nás nabáda Pán prijať túto pravdu osobne pre naše životy? (v35-38) - a) zvažovanie nesmrteľnosti a ceny našej vlastnej duše, b) zvažovanie 2. príchodu Krista. c) Volanie poslúchnuť Pánovo volanie

Evanjelium podľa Marka