Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
13.08.2006
18:00 Žilina
Viera, ktorá spolieha na Krista
Ján 4,43-54

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána