Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
10.04.2011
08:30 Žilina
Zachraňujúca viera (2) – pôvod a rast
Ef 2,1-10; Jan 1,12

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Milosť prehojná!
Ef 2,1-10
B . Pôvod spasiteľnej viery
1. Viera nie je našou prirodzenou dispozíciou
2. Viera je Boží milostivý dar
3. Viera vzniká prácou Svätého Ducha v srdciach
4. Viera vzniká prácou Svätého Ducha v srdciach obvykle cez službu Slova
- Aplikácie - význam držania spoločne.

C . Posilňovanie spasiteľnej viery
1. Realita: Viera rastie a pevnie
2. Viera rastie a pevnie prácou Ducha Svätého
3. Viera rastie a pevnie prácou Ducha Svätého cez Bohom určené prostriedky milosti
-Prostriedky milosti
-Aplikácie
Základy viery

Zborová Biblická škola » Základy viery »