Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
20.08.2006
18:00 Žilina
Uzdravený a predsa v potrebe pokania
Ján 5,1-18

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána

Zázraky Pána Ježiša » Chromý pri jazere Betezda »