Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
24.04.2011
08:30 Žilina
Zachraňujúca viera (4) – pravosť
Luk 8,5-15

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Vyučovanie
Úvod: Tri dôvody pre pýtanie sa na pravosť zachraňujúcej viery.
Z čoho je možno vidno pravosť zachraňujúcej viery:

1.Vidno z jej podstaty, pôvodu, posilňovania a prejavu (viď A, B, C, D)
2.Vidno zo súmernosti jej rastu a prejavov (viď C, D)
3.Vidno z jej vytrvalosti – pokračujúca viera
4.Vidno z jej schopnosti prekonať prekážky a víťazne rásť
5.Vidno, keď u mnohých prerastá do plného uistenia (istoty spásy)
6.Nie je určená veľkosťou viery

Záver: Všekty body musia platiť súčasne.

Apendix: Otázka ohľadom odhalenia pokrytca
Základy viery

Zborová Biblická škola » Základy viery »