Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
24.04.2011
09:30 Žilina
Uschnutý figovník – varovný pomník súdu
Mk 11,12-26

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 95
Mk 11,12-26
Luk 13,6-9
Heb 12,25-29
Joel 1,1-15
Kázeň
Kde si môj premily Ježišu Kriste
Zj 22,17+20-21
Šokujúca udalosť, na ktorú učeníci nemohli zabudnúť a Duch Svätý ju dal do Písma pre nás. Figovník vyschnutý do 24 hodín! Pomník pred ich a našimi očami. Čo nás učí Pán v tejto výstrahe? Aké lekcie dnes figovník hlása keď naň hľadíme? Kázeň postupne prednáša (1) ako Kristus hľadá ovocie v našich zboroch a životoch, (2) ako súd je blízko tam kde Kristus nie je vítaný a vzývaný, (3) Aký istý a ťažký je Kristov súd - kto obstoji? Pomník volá: nebuď ako figovník!
Evanjelium podľa Marka

Zázraky Pána Ježiša > moc nad prírodou

Podobenstvá Pána Ježiša » V Jeruzaleme » Vyschnutý figovaník