Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
01.05.2011
08:30 Žilina
Pokánie (1) – potreba
Mk 1,15

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Volanie k obnoveniu lásky k počúvaniu zvesti pokánia a k prijímaniu zvesti pokánia, k porozumeniu významu pokánia, ku dennému žitiu pokánia a k hlásaniu pokánia sebe a iným.

I. Obyčajne neúplná až pretočená predstava pokánia ako vo svete, tak v cirkvi.
II. Obyčajne nepopulárna až nenávidená téma vo svete alebo dokonca v zosvetáčtenej cirkvi
III. Obyčajne nedocenená až potláčaná téma medzi mnohými skutočnými kresťanmi!

1. Kázanie, počúvanie a činenie pokánia je prikázané spolu s evanjeliom všetkým ľuďom.
2. Pokánie je nevyhnutné ku spaseniu
3. Pokánie sa učilo v cirkvi medzi prvými doktrínami
4. Pokánie má byť denná skúsenosť veriacich
5. Pokánie je častejšia, vážnejšia a zanedbávanejšia potreba veriacich, ako si myslia
6. Boh miluje vidieť nás činiť pokánie
Základy viery

Zborová Biblická škola » Základy viery »