Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
15.05.2011
08:30 Žilina
Pokánie (3) – priblíženie 2/2
2Kor 7,8-11

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
2Kor 7,8
Čo je pravé pokánie voči Bohu? (pokračovanie)

1. Zármutok na pokánie - 2Kor 7:10 - Srdce
2. Obrátenie v pokání - 1Tes 1:9 - Myseľ
3. Ovocie pokánia - Mat 3:8 - Vôľa

1. Vnímanie hriechu a milosrdenstva Božieho - Žalm 51, 2Kor 7:10
2. Obrátenie sa od hriechu k Bohu – 1.Tes 1:9, Pr 28:13
3. Ovocie umŕtvovania hriechu a spravodlivosti Bohu – Mat 3:8, Sk 26:20, 2Kor 7:11

Poznámky a aplikácie

1. Všetky tri zložky musia byť prítomné v pravom pokání – ak nie, je to sebaklam.
2. Žiadna z troch zložiek sa nevidí záslužne pred Bohom – inak je to legalizmus.
3. Všetky tri zložky nám skúsenostne robia Krista a evanjelium vzácnejšie.
Základy viery

Zborová Biblická škola » Základy viery »