Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
22.05.2011
08:30 Žilina
Pokánie (4) – pokračujúce
1Jan 1,1-10

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
C. Pokračovanie pokánia u kresťanov

Ukázať, že kresťan má žiť po obrátení vkaždodennom a celoživotnom pokání rovnako ako každodennej a celoživotnej viere v Pána Ježiša Krista.

1. Písmo predpokladá a očakáva pokračujúce pokánie u kresťanov
2. Písmo toto pokánie prirodzene povzbudzuje
3. Porovnané s prvým pokáním
4. Praktické aplikácie a rady
Základy viery

Zborová Biblická škola » Základy viery »