Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
03.09.2006
18:00 Žilina
Aké svedectvo Ti Boh dáva aby si prišiel ku Kristovi
Ján 5,31-47

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána