Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
31.07.2011
09:30 Žilina
Zázraky Golgoty
Mk 15,20–47

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 22
Mk 15,20-47
Žid 13,20-21 a 25
Kto z nás by nepoznal príbeh ukrižovania? A predsa pre mnohých to tam končí. Nič krásne čo by obdivovali, nič osobné čo by na seba vztiahli, nič nápomocné čo by im pomohlo a zmenilo ich život tam nevidia. To sú oči telesného človeka. Kiež nik z nás tak neskončí. Golgota prináša nádhernú perspektívu a prospech pre nás. Kázeň odkrýva aspoň niečo z nich a ukazuje ako pomohli niektorým ľuďom už tam.
Evanjelium podľa Marka

Pozemský život Pána Ježiša Krista » Ukrižovanie » Ukrižovanie