Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
21.08.2011
09:30 Žilina
Zhromažďujte si poklady v nebi
Mat 6,19-24

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 16
Mat 6,19-34
Kázeň
Pán Ježiš v svojej kázni na vrchu (5-7kap.) po ukázaní kto je kresťan (5:1-12), ako má svietiť (13-16), a ako žije poslušne voči Písmu (17-48), jeho života s Bohom v skrytosti (6:1-15), nás privádza von z komôrky k praktickému každodennému životu (6:19-7:12). Najprv nám pomáha urobiť správne celkové nastavenie kurzu nášho života (19-24), a určiť poklady, ktorý budeme srdcom (21), i denným chodením (22-23), a nerozdelene (24) hromadiť. (A) Aký poklad máme mať a prečo (B) Aký dopad má náš poklad na náš každodenný život? (i) naše srdce je pri ňom (ii) naše chodenie je podľa neho, (iii) naše nerozdelenosť (C) Čo konkrétne sú poklady pre kresťana. APL: Nabádania k hromadeniu si pokladov v nebi.
Kázeň na vrchu

Spravovanie života » Zameranie života »