Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Biblická hodina

Streda
27.07.2011
18:00 Žilina
Krátkosť času života a potreba ho dobre spravovať
1Pet 4,2

autoštart
- súbor mp3
- súbor jpg tabuľa

Vyučovanie na biblickej hodine usiluje pomôcť získať pohľad na čas nášho života z perspektívy večnosti a dobre ho investovať ako kresťania.
(A) Ako máme hľadieť na náš čas keď sme sa obrátili? Ako sa vyrovnať s minulosťou v čase neobrátenia? Ako hľadieť na náš čas teraz? Ako na čas v budúcnosti? Ako bude vyzerať naša schopnosť pracovať pre Pána?
(B) Ako máme vykupovať čas.
(C) Podľa čoho ho prakticky prerozdeliť a investovať?
Spravovanie času

Spravovanie života » Spravovanie času » Spravovanie času