Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
04.09.2011
10:10 Žilina
Nesúďte, aby ste neboli súdení
Mat 7,1-6

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
žalm 15
Mt 7,1-12
Kázeň - Mt 7,1
Pán Ježiš svojich nasledovníkov pokračuje nádherne upravovať v praktických veciach života Teraz ohľadom správania sa medzi sebou. Slová, ktoré vyslovil sa zvykli tak často neprávne pochopiť a predsa keď sa správne chápu a žijú sú na požehnanie ako jednotlivcom tak zborom i svetu. (1) Čo nemyslel keď hovoril nesúďte? (2) Čo myslel keď hovoril nesúďte? (3) Čo za súd majú pred sebou tí, čo súdia nesprávne? (4) Ako každý z nás v rozličných situáciách potrebuje evanjelium žiť tento príkaz?
Kázeň na vrchu

Cirkev » Miestne zhromaždenie » Napomínanie a disciplína

Vzťahy s kresťanmi » Napomínanie sa »