Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
04.09.2011
08:30 Žilina
Deň Pánov (2) – princípy pre jeho uskutočňovanie
Iz 58,13-14

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Iz 58,13-14; Žalm 92
D. Princípy pre deň Pánov

1. Deň Pánov patrí Pánovi, je svätý Pánovi, oddelený pre Pána
2. Deň Pánov má byť zachovávaný pre Pána a podľa Pána
3. Mám o Dni Pánovom zmýšľať s dôverou Pánovi, ktorý ma miluje a stanovil mu najlepšie princípy
4. Som oslobodený od všetkých prác a aktivít bežného iného dňa Jeho príkazom.
a. okrem skutkov nevyhnutnosti
b. okrem skutkov milosrdenstva
5. Som oslobodený pre uctievanie príkazom Pána
6. Som oslobodený od svojich slov, myšlienok, hobby atď. Veľká téma je stvorenie a vykúpenie
7. Mám sľub nádherných požehnaní od Pána
Základy viery

Cirkev » Úctievanie » Deň Pánov

Zborová Biblická škola » Základy viery »