Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
11.09.2011
09:30 Žilina
Ako prosiť a dostávať
Mat 7,7-12

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 142
Mat 7,1-12
Jak 4,1-10
Kázeň Mat 7,7-12
Zj 22,17 ; 20-21
Proste a dostanete. Sľub nášho Pána. Prečo mnohí tak málo z neho poznajú? Ako ho sfunkčniť v našom živote? Ako prosiť, aby som dostal? (1) Prosiť pokorne v modlitbe, (2) Prosiť informovane, (3) Prosiť núdzne a nedosiahnuteľne, (4) Prosiť vo viere skrze Krista, (5) Prosiť pokračujúco, (6) Prosiť s aktívnym postojom poslušnosti, (7) Pros s apelovaním na sľub.
Kázeň na vrchu

Osobné stíšenia » Modlitba » Prosenie