Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
18.09.2011
08:30 Žilina
Manželstvo - základné učenie (2) - podstata a poriadok
Mal 2,13-15

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mal 2,13-15
B. Podstata manželstva

1. Zmluva
2. Obsah zmluvy
3. Zmluva potvrdená vážnymi slávnostnými sľubmi
4. Zmluva je verejne zodpovedateľná a musí byť verejne rešpektovaná

Záver:

C. Poriadok manželstva

1. Manželstvo má byť heterosexuálne
2. Manželstvo má byť monogamné
3. Manželstvo nesmie byť pokrvne príbuzenské
4. Manželstvo má byť len s obapolným súhlasom a so zdravým úsudkom oboch strán
5. Manželstvo má byť len s opravdivým kresťanom
Príprava na manželstvo

Manželstvo a rodina » Manželstvo » Základné princípy